Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Σχολή - Τμήμα: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ASFALEIA)
  • Α ΕΞΑΜΗΝΟ (ASEM) (ASEM)  -  10 διαθέσιμα μαθήματα
  • Β ΕΞΑΜΗΝΟ (BSEM)  -  7 διαθέσιμα μαθήματα
  • Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (GSEM)  -  7 διαθέσιμα μαθήματα
  • Δ ΕΞΑΜΗΝΟ (DSEM)  -  10 διαθέσιμα μαθήματα
Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (227)ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ
.