Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Σχολή - Τμήμα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
  • Α ΕΞΑΜΗΝΟ  (ASEM)  -  8 διαθέσιμα μαθήματα
  • Β ΕΞΑΜΗΝΟ (BSEM)  -  11 διαθέσιμα μαθήματα
  • Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (GSEM)  -  8 διαθέσιμα μαθήματα
  • Δ ΕΞΑΜΗΝΟ  (DSEM)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα
Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΓΛΙΚΑ (7102)Διαχειριστής Πλατφόρμας
.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (7103)Διαχειριστής Πλατφόρμας
.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (7107)Διαχειριστής Πλατφόρμας
.